Gallery


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/pzffydlq/htdocs/wp-content/themes/mio/single-project.php on line 79

Zungenbrecher

Heute haben wir geübt Zungenbrecher bzw. ähnliche Silben schnell hintereinander zu sprechen. Natürlich wollen wir, dass ihr das nachmacht.

fo, fa, fe, fy, feo, fay, efa, afo, nefa, fony, fofy, faly, fery, fako, nify, fary, fody, mofo, nofo, nofy, mafy, mafana, rofia, folo, fito

jejo, haja, jiro, rojo, joro, tojo, jaky, jaona, jadona, jorery, rajako, kijeja, jiafotsy

piso, paiso, parasy, penina,, topy, paosy, posiposy, tepana, pepo, poretina, pehina, atapy, tapahina petahana